Голова обласної державної адміністрації

 

 

Тел. приймальні: 55-22-91
                             55-22-07
                             55-21-86 т/ф
 e-mail: oda@
if.gov.ua

 

 

Компетенція

Здійснює загальне керівництво діяльністю обласної державної адміністрації, координує роботу першого заступника, заступників голови, керівника апарату обласної державної адміністрації. Вирішує основні питання взаємодії з Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади, обласною радою, районними державними адміністраціями, районними і міськими (міст обласного значення) радами та іншими органами місцевого самоврядування.

Представляє обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами, організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації відповідно до статей 10, 11 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» і законодавства про державну службу.

Укладає і розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх першого заступника та заступників.

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади, крім керівників підприємств, установ та організацій Збройних Сил України та інших військових формувань, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами конкурсу.

В межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів обласної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень обласної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний чи посадовий склад.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

У випадках, передбачених чинним законодавством України, може порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Інформує Президента України, Кабінет Міністрів України та населення про суспільно-політичну, соціально-економічну, екологічну ситуацію в області та стан виконання повноважень, покладених на обласну державну адміністрацію.

Організовує та контролює розроблення стратегії та пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку області, здійснює їх моніторинг.

Організовує розробку проектів програм соціально-економічного розвитку області, подає їх на розгляд обласній раді, організовує виконання схвалених обласною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

Запроваджує ефективні механізми комунікацій між обласною державною адміністрацією, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад області щодо моніторингу, аналізу та вирішення проблемних питань розвитку територій.

Забезпечує: реалізацію наданих державою, а також делегованих обласною радою повноважень та здійснення заходів, пов’язаних із організацією належного виконання переданих повноважень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Безпосередньо веде питання: фінансів, фіскальної та казначейської роботи; використання бюджетних коштів; охорони здоров’я; забезпечення законності, прав і свобод громадян; внутрішнього аудиту; запобігання та виявлення корупції; координації суспільно-політичних процесів; міжнародних та зовнішньоекономічних відносин; інвестиційної політики; кадрової політики; контролю; режимно-секретної роботи; оборонної, мобілізаційної та правоохоронної роботи; правового та фінансового забезпечення діяльності облдержадміністрації.

Спрямовує діяльність: першого заступника, заступників голови, керівника апарату, усіх структурних підрозділів обласної державної адміністрації; безпосередньо - департаментів фінансів та охорони здоров’я; юридичного департаменту облдержадміністрації; секторів режимно- секретної, оборонної та мобілізаційної роботи; внутрішнього аудиту; з питань запобігання та виявлення корупції; відділів управління персоналом; фінансового забезпечення; контролю апарату облдержадміністрації.

Координує діяльність: управління Західного офісу Державної аудиторської служби в області; головного управління Державної фіскальної служби України в області; головного управління Державної казначейської служби України в області; головного управління Національної поліції в області; головного територіального управління юстиції в області; Івано- Франківської митниці Державної фіскальної служби в області; обласного військового комісаріату; військових формувань, що дислокуються на території області.

Забезпечує взаємодію: з управлінням Служби безпеки України в області; прокуратурою області; управлінням Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в області; апеляційним судом області; господарським судом області; окружним адміністративним судом; територіальним управлінням Державної судової адміністрації в області.

Очолює: колегію обласної державної адміністрації; Раду оборони області; регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; обласну тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; є співголовою обласної ради регіонального розвитку, координаційної ради з питань розвитку області «Єврокарпатська ініціатива».

11.06.2019 15:55