Доступ до публічної інформації

Перелік публічної інформації, що зберігається в Івано-Франківській ОДА

1. Інформація про структуру облдержадміністрації, Положення про відділи, сектори апарату та структурні підрозділи облдержадміністрації, Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, інформація про доходи осіб, які обіймають посаду державного службовця першої та другої категорії;матеріали про вакантні посади апарату облдержадміністрації; інформація про кадровий резерв; матеріали щорічної оцінки, атестації державних службовців апарату та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації; інформація про кількісний та якісний склад державних службовців апарату і керівників структурних підрозділів облдержадміністрації; матеріали, які стосуються діяльності регіональної ради по роботі з кадрами.

2. Розпорядження голови облдержадміністрації з основної діяльності, рішення колегії облдержадміністрації та її структурних підрозділів, накази керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

3. Піврічні та річні інформаційні дані про документообіг в апараті облдержадміністрації.

4. Плани роботи облдержадміністрації, її структурних підрозділів.

5. Плани проведення та порядок денний засідань колегії облдержадміністрації та її структурних підрозділів.

6. Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, що проводяться облдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

7. Штатні розписи апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.

8. Графіки проведення прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації.

9. Інформаційно-аналітичні довідки щодо підсумків роботи із зверненнями громадян.

10. Інформація про обласні організації політичних партій.

11. Інформація з підготовки та проведення святкових заходів, пов’язаних із вшануванням ветеранів Великої Вітчизняної війни, війни в Афганістані, інших категорій ветеранів.

12. Інформація про етнополітичну ситуацію в області.

13. Інформація про громадські організації етнічних спільнот в області.

14. Інформація про зареєстровані релігійні громади та релігійну мережу області.

15. Матеріали щодо вшанування пам’яті жертв голодоморів, масових політичних репресій і примусових виселень.

16. Регіональні Програми та інформація про їх виконання

17. Перелік договорів та угод, стороною в яких є облдержадміністрація.

18. Перелік адміністраторів дозвільних центів; інформація про бізнес-центри (перелік).

19. Інформація про проведення торгів (тендерів) у рамках спільних проектів з міжнародними фінансовими організаціями.

20. Перелік адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами облдержадміністрації. Зразки їх оформлення.

21. Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо).

22. . Перелік підприємств, установ та організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів і енергоефективних проектів.

23. Графік проведення конкурсів на приміських та міжміських внутрішньобласних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області, інформація про результати конкурсів.

24. Електронний реєстр приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування, інформація про укладені за результатами конкурів договори на обслуговування маршрутів та перевізників.

25. Інформація про стан розрахунків підприємств ТКЕ за використаний газ.

26. Інформація про діючі тарифи на житлово-комунальні послуги в райцентрах та містах обласного значення.

27. Список фондів Держархіву області.

28. Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам.

29. База даних «Архівні фонди України», «Архівна Україніка».

30. Перелік міжрегіональних угод, укладених між областю та адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав.

31. Інформація про проведені заходи з питань зовнішніх відносин.

32. Інформація про надання дозволу на туристичний супровід фахівцями туристичного супроводу.

33. Мережа шкіл області, позашкільних закладів, оздоровчих закладів системи освіти та інформація про їх діяльність.

34. Документи про організацію та стан вечірнього навчання.

35. Матеріали з атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою.

36. Звіти до комітету телебачення та радіомовлення України.

37. Положення про експертну раду з питань книговидання та її склад.

38. Положення про обласну премію імені Богдана Бойка в галузі журналістики.

39. Положення про літературно-публіцистичний конкурс імені В'ячеслава Чорновола.

40. Інформація про проведення нарад, відкриття та введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери області.

41. Інформація про заборгованість із заробітної плати.

42. Інформація про розмір середньої заробітної плати та моніторинг показників середньомісячної заробітної плати.

43. Календарний план спортивно-масових та спортивних заходів.

44. План фізкультурно-масових та спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

45. Перелік закладів, які надають соціальні послуги молоді та різним категоріям сімей.

46. Перелік установ, які надають послуги дітям, що зазнали жорстокого поводження та постраждали від насильства в сім'ї.

47. Перелік спеціалізованих аварійно-відновлювальних підрозділів, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території області

48. План основних заходів обласної підсистеми єдиної системи цивільного захисту на 2011 рік.

49. Положення про евакуаційну комісії області.

50. Перелік обласних спеціалізованих служб цивільного захисту обласної територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

51. Список об’єктів культурної спадщини, внесених до Державного Реєстру нерухомих пам’яток України.

52. Перелік творчих спілок в області.

 

ІНФОРМАЦІЯ

про систему обліку та види інформації, якою володіє апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації


Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні апарату облдержадміністрації, підлягають обов'язковій реєстрації у спеціальній системі обліку. Для реєстрації документів, що надходять до ОДА та надсилаються нею, розпоряджень ОДА в апараті ОДА застосовується єдина реєстраційно-контрольна картка бази даних «ДОК. ПРОФ 2.0».

Зазначена система дозволяє забезпечити виконання таких функцій:

- реєстрацію та облік вхідної кореспонденції;

- реєстрацію та облік вихідної кореспонденції;

- реєстрацію та облік розпоряджень облдержадміністрації з основної діяльності; з кадрових питань; про відпустки, відрядження;

- контроль за виконанням документів органів влади вищого рівня, розпоряджень ОДА та доручень керівництва ОДА;

- пошук документів за основними реквізитами та ключовими словамидокументів.

Усі документи в апараті облдержадміністрації формуються протягом діловодного року у справи відповідно до номенклатури справ структурних підрозділів апарату ОДА. Зведена номенклатура справ апарату ОДА складається з номенклатур справ структурних підрозділів апарату облдержадміністрації та погоджується в установленому порядку. Більшість документів зберігається у загальному відділі апарату облдержадміністрації.

За змістом інформація, якою володіє апарат облдержадміністрації, поділяється на такі види:

- правова інформація (інформація, яка міститься у законах України, указах Президента України, постановах, розпорядженнях Кабінету Міністрів України, наказах міністерств та інших відомств України)

- інформація про фізичну особу (інформація про працівників розпорядника інформації та керівний склад структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій)

- інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна та службова)

- інші види інформації (інформація, яка міститься в розпорядчих актах, дорученнях, протоколах, листах, інформаціях, надісланих до центральних органів влади, місцевих органів влади, інших суб’єктів, і отримана від них та внутрішніх документах, створених у процесі діяльності розпорядника інформації).

06.07.2013 06:54