Івано-Франківська область

Івано-Франківська область (до 1962 року – Станіславська область) була утворена 4 грудня 1939 року. Обласний центр – місто Івано-Франківськ. Область розташована на південному заході України і межує з Львівською, Тернопільською, Чернівецькою та Закарпатською областями. На крайньому півдні область межує з Румунією.

Адміністративно-територіальна характеристика

Площа області  13,9 тис. км2.

За адміністративно-територіальним поділом на початок 2016р. область налічувала 14 районів та 6 міст обласного значення. У складі районів та міст обласного значення знаходяться 9 міст районного значення, 24 селища міського типу, 459 сільських рад та 4 об’єднані територіальні громади. Всього в області налічується 804 населених пункти, з них – 765 сільські. Статус гірських надано 240 населеним пунктам.

Обласний центр - м. Івано-Франківськ,  районного поділу немає. 

Соціально-демографічна ситуація

Станом на 1 січня 2016 року чисельність наявного населення області становила 1382,4 тис. осіб, зокрема: міське населення – 604,5 тис. осіб,  сільське  –  777,9 тис. осіб. Із загальної чисельності населення – 653,7 тис. осіб чоловіки, 727,7 тис. осіб жінки.

На території Івано-Франківської міської ради проживає 251,5 тис. осіб, у т.ч. в м.Івано-Франківську –  230,9 тис. осіб.

Щільність  населення області  на  1 кв. км  –  99  осіб.

За 2015  рік  природне  скорочення  населення області становило  2,1 тис. осіб,  міграційний приріст –  1,9 тис. осіб.

Станом на 1 січня 2016 року віковий склад постійного населення складав:

Вікова група

Кількість, осіб

До 18 років

295542

19–24

112532

25–29

113783

30–34

112184

35–39

99910

40–44

96011

45–49

91837

50–54

96216

55–59

96645

60–64

73449

65–69

57546

70–74

41555

75–79

43213

80–84

29637

85–89

14964

90 і більше

4602

 

Національний склад населення: (за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року)

Національність

Осіб

 
 

Івано-Франківська область

1406129

 

з них

 

 

українці

1371242

 

росіяни

24925

 

поляки

1864

 

білоруси

1468

 

інші національності

3494

 

національність не вказана

3136

 

Кількість вперше зареєстрованих хворих на 100 тис. населення:

 на грип  - 10,18 осіб,

 СНІД  - 8, 19 осіб,

 туберкульоз - 63,9 осіб,

 наркоманію – 2,5 осіб. 

Економічна ситуація

Промисловість

Область входить в число найбільш промислово розвинених областей західного регіону країни.

З метою створення сприятливого середовища для функціонування суб’єктів промислового комплексу значна увага приділяється співпраці влади і бізнесу, налагодженню ділових контактів, встановленню партнерських відносин з інвесторами.

У промисловому комплексі області діє понад 540 великих, середніх та малих підприємств різних форм власності.

Підприємствами області у 2018 року досягнуто 10,3 відс. приросту індексу промислової продукції (1-2 місце серед регіонів України).  

Впродовж року спостерігалася позитивна тенденція зростання промислового виробництва: якщо у II кварталі порівняно з I кварталом індекс промислової продукції становив 98,8 відс. , то у III кварталі порівняно з II - 101,5 відс., у IV порівняно з III – 103,9 відс.

Позитивну динаміку зростання випуску продукції забезпечено у  виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 1,9 раза), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 15,8 відс.), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 9,5 відс.), добувній промисловості та розробленні кар’єрів (на 5,5 відс.), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 4,6 відс.), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 3,7 відс.), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності (на 2,9 відс.), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів (на 2,2 відс.).

На збільшення обсягів виробництва у зазначених галузях вплинули:

- у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції: зростання виробництва основної хімічної продукції, пластмас в первинних формах – у 2,1 раза. Позитивну динаміку забезпечили ТОВ «Карпатнафтохім»,  ТОВ «Карпатсмоли», ТОВ «Завод ДК «Орісіл».

- у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів: зростання виробництва м’яса і м’ясних продуктів – на 5,8 відс., молочних продуктів – на 7,3 відс., готових кормів для тварин – у 1,6 раза, інших харчових продуктів – у 1,8 раза. Позитивну динаміку забезпечили ТОВ ВКФ «Варто»,     ДП «М’ясопереробний комплекс «Росана» ТОВ «Росан-Агро», ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод».

- у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря: зростання виробництва електроенергії – на 9,3 відс., розподілення електроенергії на 18,1 відс. Позитивну динаміку забезпечили ВП «Бурштинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК Західенерго», ДП «Калуська теплоелектроцентраль-Нова».

- у добувній промисловості та розробленні кар’єрів: зростання добування сирої нафти та природного газу – на 5,2 відс., інших корисних копалин та розроблення кар’єрів – на 12,7 відс. Позитивну динаміку забезпечили  НГВУ «Долинанафтогаз», НГВУ «Надвірнанафтогаз», ТОВ «Стриганецький кар’єр», ТДВ «Рогатинпісок».

- у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції: зростання виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції – на 6,8 відс. Позитивну динаміку забезпечили ПрАТ «Івано-Франківськцемент», ТДВ «Полімер», ТОВ «Івано-Франківський шиноремонтний завод», ПП «Завод Пінопласт».

- у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання: зростання виробництва електричного устатковання – на 9,1 відс. Позитивну динаміку забезпечили ТОВ «Електролюкс Україна», ДП ВО «Карпати», ТОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ».

-  у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності: зростання виробництва у обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини, крім меблів – на 0,9 відс., у виробництві паперу та паперових виробів – на 9,7 відс., у поліграфічній діяльності – на 54,8 відс. Позитивну динаміку забезпечили Надвірнянська філія ТОВ «Свиспан Лімітед», ТОВ «Свісс Кроно», Дзвиняцька філія ТОВ «Уніплит», ТОВ «Віва Декор», ТОВ «ЦБМ «Осмолода», МП «Таля».

- у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів: зростання виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 4,2 відс. Позитивну динаміку забезпечили ТОВ «Дена Метал Україна», ПП «Калуш Литво», ПрАТ «Івано-Франківський завод «Промприлад».

Промисловими підприємствами у 2018 року реалізовано промислової продукції на суму 70,9 млрд. грн. або 2,8 відс. усієї реалізованої продукції промисловості України (10 місце серед регіонів України).

Найбільша частка у обсязі реалізованої промислової продукції належить переробній промисловості (55,3 відс.) та постачанню електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (35,1 відс.). 

Структура обсягу реалізованої продукції переробної промисловості зображена на діаграмі:

В промисловому секторі економіки в 2018 році було зайнято 42,8 тис. осіб, що становить 22,4 відс. усіх працюючих в економіці області. Значний приріст кількості штатних працівників порівняно із 2017  роком  відбувся у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 27,0 відс., виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,8 відс., металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устатковання – на 3,9 відсотка.

Середньомісячна заробітна плата працівників промисловості порівняно з 2017 роком зросла на 28,3 відс. і склала  9605 грн., що на 27,2 відс. вище середнього рівня по економіці області.

 

 

Ключовими факторами для подальшого промислового розвитку області у 2019 році є зростання обсягів виробництва хімічної продукції на ТОВ «Карпатнафтохім», освоєння нових моделей та збільшення виробництва складної побутової техніки на ТОВ «Електролюкс Україна», розширення виробничих потужностей на ТОВ «Інтелком», випуску електрокабельної продукції на ДП ВО «Карпати», ТОВ «Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед» та ТОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ»,  гіпсових сумішей і сухих штукатурок  на ПП «Троянські гіпси». 

Основним завданням діяльності промислових підприємств області є: проведення ефективної політики енергозбереження, підвищення технологічного рівня та конкурентоспроможності продукції, диверсифікація виробництв і експорту продукції, розширення ринків збуту та імпортозаміщення. 

Енергоефективність 

Сьогодні в області функціонує 16 промислових сонячних електростанцій загальною потужністю 56,6 МВт. З них 8 почали працювати в 2018 році. За I півріччя 2018 року СЕС вироблено 23 млн. кВт*год. електроенергії, що практично дорівнює обсягу виробництва за 2017 рік (24 млн. кВт*год.).

Приватними домогосподарствами в області встановлено 276 сонячних електростанцій (6 місце серед областей) загальною потужністю понад 2 МВт.

На річках області працює 5 малих гідроелектростанцій потужністю 3,57 МВт. Ними за I півріччя 2018 року вироблено 3,4 млн. кВт*год. електроенергії (за 2017 рік – 9,75 млн. кВт*год., за 2016 рік - 5,99 млн. кВт*год.).

Спільно з банківськими установами (ПАТ «Державний ощадний банк України», АБ «Укргазбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк») реалізується ініціатива уряду зі стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів. У I півріччі 2018 року населенню та ОСББ в області видано 780 «теплих» кредитів на загальну суму близько 30 млн. грн. З обласного бюджету на 2018 рік для відшкодування частини відсоткової ставки за «теплими» кредитами виділено 1 млн. грн. Станом на 01.07. 2018 року з обласного бюджету профінансовано 251,3 тис. гривень. 

На заходи з енергозбереження у бюджетній сфері в рамках Цільової програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки з обласного бюджету виділено кошти в розмірі 1,6 млн. гривень. Станом на 01.07.2018 року профінансовано 235 тис. грн. за заходи з енергозбереження, а саме на заміну вікон та дверей.

 

Капітальне будівництво

У 2018 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3311,4 млн. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з 2017 р. становив 117,9 %. На темп росту вплинуло зростання обсягів будівництва інженерних споруд (на 44,7%). За цим показником область серед регіонів України посіла 12 місце.

У 2018 р. на території області збудовано 1822 нових житлових будівель, прийнято в експлуатацію 404,2 тис.м2  загальної площі житлових будівель нового будівництва. У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 138,8 тис.м2  загальної площі житла (34,3 % загального обсягу), у сільській місцевості – 265,4 тис.м2  (65,7 %).

У загальному обсязі збудованого в області житла найбільшою є частка Івано-Франківської міської ради (22,1 %) та Тисменицького (13,1 %) району.

У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 2944,4  м2  житла.

Серед регіонів України за обсягом прийнятого в експлуатацію житла та в розрахунку на 10 тис. осіб Івано-Франківщина посіла 7 місце.

У 2018 році за програмою розвитку молодіжного житлового будівництва за кошти обласного та місцевих бюджетів в сумі 9516,07 тис. грн. надано 17 пільгових довготермінових кредитів для будівництва (придбання) житла загальною площею 1208 м2,  з них 10 кредитів – для сімей учасників антитерористичної операції.

За регіональною цільовою програмою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 роки у  2018 році прийнято в експлуатацію 16 житлових будинків загальною площею 3029,41 м2, освоєно 2495,0 тис. грн. коштів  бюджетів всіх рівнів. 

У 2018 році на розбудову інфраструктури області з державного бюджету освоєно кошти в сумі 372,35 млн. гривень. За рахунок зазначених коштів здійснювалося будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 741 об’єкту, зокрема: 243 – сфери освіти; 133 – галузі охорони здоров’я; 142 – сфери культури та спорту; 108 – дорожнього господарства; 42 – сфери житлово-комунального господарства; 15 – вуличне освітлення; 4 – закупівля спецтехніки для ОТГ; 54 – інше. 

Капітальні інвестиції за  2018 рік

У січні–грудні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 8449,4млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 84,7 відс.  обсягу січня–грудня 2018р. У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 4038,8 грн.

За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 54,8% загального обсягу капітальних інвестицій, коштів населення на будівництво житла – 18,8%. Частка інвестицій, профінансованих з місцевих бюджетів, становила 16,5%, з державного бюджету – 4,4%. 

 Усі практично обсяги капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) вкладено у матеріальні активи. Зокрема, на придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних   28,6% усіх вкладень,у житлові будівлі спрямовано 23,1% інвестицій, нежитлові будівлі –18,1%, інженерні споруди – 16,1%.

 

У розвиток підприємств промисловості спрямовано 31,7% загального обсягу капітальних інвестицій або 2677,2 млн.грн., зокрема найбільше – на підприємствах переробної промисловості (24,1відс.).У галузь будівництва спрямовано будівельними організаціями та фізичними особами-забудовниками 2098,4  млн.грн. або 24,8% загального обсягу інвестицій. Вагомою була частка капітальних інвестицій, освоєних підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (14,8%).

Торгівля

На споживчому ринку області оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні-грудні 2018 року становив 21,9 млрд. гривень. Індекс обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня-грудня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 110,7 відс. (в Україні – 106,1 відс.). За цим показником область посіла 6 місце серед регіонів України. 

За даними Держстату у 2018 році індекс споживчих цін в середньому по Україні склав 109,8 відс., в області – 109,1 відс. і є нижчим від загальнодержавного показника на 0,7 відсотка.

Нижчими від середньоукраїнських є індекси споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої (область – 106,8 відс., Україна – 107,8 відс.), алкогольні напої та тютюнові вироби (область – 117,8 відс., Україна – 117,9 відс.), одяг та взуття (область – 101,3 відс., Україна – 102,0 відс.), житло, воду, електроенергію, газ  та інші види палива (область – 110,4 відс., Україна – 110,6 відс.), транспорт  (область – 111,6 відс., Україна – 112,9 відс.), зв’язок (область – 113,7 відс., Україна – 115,1 відс.), та різні товари і послуги (область – 107,2 відс., Україна – 111,0 відс.).

Дещо вищими, порівняно із загальнодержавними, є індекси споживчих цін на предмети домашнього вжитку, побутову техніку, охорону здоров’я, відпочинок і культуру, освіту, ресторани та готелі

Згідно з аналізом щомісячних даних Держстату щодо середніх роздрібних цін на основні споживчі товари, впродовж 2018 р. в області нижчими темпами, ніж в цілому по Україні, зросли ціни на хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку, житній, житньо-пшеничний, макаронні вироби, борошно пшеничне, крупу манну, ячну, яловичину, свинину, птицю, масло вершкове, олію соняшникову, сало, цибулю, буряк та картоплю.

Як і в цілому у державі, подешевшали крупи гречані, яйця, яблука та цукор. Крім цього, дещо знизились в області середні роздрібні ціни на рис, тоді як в середньому в Україні ціни на нього зросли.

На кінець року середні роздрібні ціни на 14 із 31 обстежуваних Держстатом соціально важливих продуктів харчування в області нижчі за середньоукраїнські.

Окрім того, з метою аналізу цінової ситуації на основні споживчі товари, виявлення проблемних питань, які виникають на регіональному споживчому ринку, щодекадно відслідковується і аналізується цінова ситуація на основні продукти харчування у підприємствах торгівлі та на продовольчих ринках області.

Підприємництво

Відповідно до рейтингу «Regional Doing Business. 2018», розроб­ни­ка­ми якого стали Офіс ефективного регулювання та Спілка Українських Під­при­єм­ців, Івано-Франківська область посіла 2 місце серед областей України, під­­няв­шись на одну сходинку вверх у порівнянні з минулим роком. Оціню­ван­ня проводилось за адапто­ва­ною методологією Світового банку на основі опитування вітчизняних підприємців. Досліджувалися шість напрямів взаємо­дії підприємців із владою: створення підприємства; сплата місцевих податків; одержання дозволів на будівництво; оформлення земельної ділянки під об’єкт нерухомості; приєднання до електромережі; якість електронних сервісів.

Впродовж 2018 року одним із пріоритетних напрямів Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва залишався напрям «Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприєм­ництва».  Станом на 01.10.2018 року з обласного бюджету через Регіона­ль­ний фонд підтрим­ки підприємництва по Івано-Франківській області про­фінансовано 322,26 тис.грн., які спрямовано на реалізацію двох інвести­цій­них проектів підпри­ємців у сферах виробництва швейних виробів та переробки сільсько­господарської продукції.

З міських та районних бюджетів у 2018 році заплановано виділити 1537,0 тис. грн. Станом на 01.10.2018 року профінан­совано 797,8 тис. грн., які спрямовувалися на розвиток інфраструктури підтримки бізнесу. Крім того, за рахунок коштів кредитних спілок профінансовано 28 інвестиційних проектів на загальну суму 12 690,9 тис. грн.

Інфраструктура підтримки малого та середнього підприємництва в області станом на 01.10.2018 року нараховувала 261 інституцію, зокрема 18 бізнес-центрів, 3 бізнес-інкубатори, техноло­гіч­ний та індустріальний пар­ки, Регіональний фонд підтримки підприємництва та 5 його відокремлених підрозділів, 27 кредитних спілок та ін. Також в області здійс­ню­вали свою діяльність 64 громадських організації суб'єктів підприємництва.

З метою активізації бізнесу впродовж року суб’єктам підприємницької діяльності було передано в оренду 55,7 тис. м2 вільних приміщень кому­на­ль­ної власності. При цьому, для суб’єктів підприєм­ництва, які прова­дять виробничу діяльність, місцевими органами влади застосовувалися пони­жуючі коефіцієнти до орендної плати при наданні приміщень, зокре­ма у Коломийському та Рожнятівському районах такі коефіцієнти становили відповідно 0,8 та 0,7.

В області станом на березень місяць 2019 року у кожному районі та місті обласного значення, а також у Печеніжинській, Верхнянській і Старобо­го­род­чанській об'єднаних територіальних громадах та в с. Поляниця Ярем­чансь­кої міської ради функціонує 24 центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та 3 територіальні підрозділи ЦНАП м. Івано-Франківська.  За минулий рік  ними надано майже 441 тисячу послуг. Через центр надання адміністра­тивних послуг м. Івано-Франківська запроваджено надання 47 адміністра­тивних послуг в електронній формі (за допомогою он-лайн сервісу Bank-ID або через Персональний кабінет).

У ЦНАПах м. Івано-Франківська і м. Калуша та ЦНАП Надвірнянської райдержадміністрації забезпечено надання адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Крім того, Бурштинською та Коломийською міською радою проведено тендер і закуплено спеціалізоване обладнання для облаштування одного робочого місця з метою забезпечення надання вищезазначених послуг. На сьогодні ведуться технічні роботи щодо підключення даного обладнання. Адміністратори ЦНАП Калуської та Надвірнянської райдержадміністрацій отримали доступ до Державного земельного кадастру, що забезпечить пришвидшення термінів надання таких послуг.

За ініціативи обласної державної адміністрації на базі обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій систематично проводяться семінари-навчання на тему «Надання адміністративних послуг», один з яких відбувся 18 вересня 2018 року.

Протягом 9 місяців 2018 року у виконавчих комітетах міських рад відбулися громадські обговорення у формі громадських слухань та засідань «круглих столів», на яких було обговорено 33 проекти регуляторних актів.

Станом на 01.10.2018 року кількість діючих регуляторних актів становила: облдержадміністрації - 7, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення - 247 актів.

Впродовж 9 місяців 2018 року проведено: облдержадміністрацією одне періодичне відстеження, ви­конавчими комітетами міських рад міст обласного значення - 27 базових, 30 по­в­торних та 14 періодичних відстежень, райдержадміністраціями - 6 періо­ди­ч­них відстеження регуляторних актів.

Облдержадміністрацією скасовано регуляторний акт - розпоря­джен­ня облдержадміністрації від 13.12.2011 року № 835 «Про порядок організації перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжмісь­ких та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області».

Протягом січня - вересня 2018 року в області здійснювали діяльність 16 Центрів обслуговування платників, якими надано 127,8 тисяч адмініст­ративні послуг.

З метою забезпечення ефективної комунікації з бізнесом територіальними органами ДФС в Івано-Франківській області за 9 місяців 2018 року проведено 70 круглих столів, 190 зустрічей та 1 форум. Крім того, організовано 251 семінар та практикум для платників податків та проведено 110 заходів з майбутніми платниками податків.

Для розвитку й підтримки підприємницької ініціативи безробітних громадян службою зайнятості області протягом січня-вересня 2018 року проведено 218 заходів з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність, в яких взяли участь 2,0 тис. осіб, надано 860 безоплатних  консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності, 63 особи отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, в результаті чого відкрили власну справу.

На замовлення суб’єктів малого та середнього підприємництва професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації  проходили   5,5 тис. осіб з числа безробітних, що на 8,9 відс. більше, ніж у січні-вересні 2017 року.

З метою створення сприятливих умов для розвитку та ведення бізнесу протягом ІІІ кварталу в рамках затверджених районних та міських програм проведено:

- урочисті заходи з нагоди святкування Дня підприємця. Кращих представників малого та середнього підприємництва нагороджено грамотами та цінними подарунками (вересень, райони та міста області);

- тематичні фестивалі «Свято винограду та вина» і «Свято хліба», участь у яких взяло більше 50 місцевих виробників та підприємців – хлібо­пе­карів регіону (серпень-вересень, м.Івано-Франківськ);

- ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум «Партнерство та перспектива», участь в якому взяло близько 300 учасників з України, Польщі, Литви, Румунії та інших країн  Підчас заходу  було презентовано динаміку, досягнення та перспективи розвитку міста Івано-Франківська, яке отримало сертифікат про найвищий рівень інвестиційної привабливості «Кредит-Рейтинг» (вересень, м. Івано-Франківськ); 

- серію бізнес-курсів на теми «Переговори у продажах. Продуктивний нетворкінг» та «Побудова системних продажів бізнесу» для керівників та власників бізнесу (вересень, ГО «Клуб ділових людей» м. Івано-Франківськ).

Область бере участь у реалізації проекту міжнародної технічної допомоги ПРОМІС «Партнерство для розвитку міст» (грудень 2015 р. - кінець 2020 р.), учасниками якого є міста Івано-Франківськ, Яремче, Долина та Коломия. Проект впроваджується за допомоги Федерації канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду Канади і спрямований, зокрема на створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу.

Також проводиться активна робота щодо залучення суб’єктів господарювання до участі у програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)». Протягом січня-вересня 2018 року проведено зустрічі з делегацією Представництва Європейського Союзу в Україні на тему «Європейські програми для України та можливості співпраці з представництвом ЄС» та семінар «Як знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі».

Крім того, у липні Івано-Франківську область з офіційним візитом відвідала делегація Представництва Європейського Союзу в Україні. Під час візиту було проведено низку інформаційних заходів, зокрема презентацію відкритих конкурсів на гранти та проекти ЄС для представників неурядових організацій та громадян, зацікавлених у подачі заявок на гранти та проекти ЄС, а також семінар для представників місцевого бізнесу «Як знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі?».

 Вантажні перевезення

У 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 12,4 млн.т вантажів, що складає 84% обсягів вантажних перевезень 2017р.

Залізничним транспортом у 2018р. відправлено 7,2 млн.т вантажів, що на 27,9% більше обсягів 2017р. Серед основних груп вантажів збільшилось відправлення нафти і нафтопродуктів на 46,6%, хімічних і мінеральних добрив – на 31%, цементу – на 26,8%, водночас зменшилось відправлення лісових вантажів – в 1,7 раза, зерна і продуктів перемелу – на 27,7%, будівельних матеріалів – на 16%, брухту чорних металів – на 13,2%. Автомобiльним транспортом області у 2018р. замовникам доставлено 5,1 млн.т вантажiв (з урахуванням перевезень, здійснених транспортом фізичних осіб- підприємців) або 56,6% обсягів 2017р. Обсяг вантажообороту автомобільного транспорту області становив 1140,1 млн.ткм або 96,2% обсягу 2017р.

Пасажирські перевезення

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту у 2018р. скористались 85,6 млн. пасажирів, що на 6,4% більше обсягів пасажироперевезень у 2017р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1381,7 млн.пас.км або на 9,9% більше обсягу 2017р.

Залізничним транспортом у 2018р. перевезено 2402,7 тис. пасажирів, що складає 89,2% обсягів 2017р.

Автомобільним транспортом у 2018р. перевезено  67054,2 тис. пасажирів, що складає 105,5% обсягів 2017р.

Тролейбусним транспортом у 2018р. перевезено 16191,6 тис. пасажирів, що складає 113,2% обсягів 2017р.

 

 

10.01.2017 14:01