Івано-Франківська область

Івано-Франківська область (до 1962 року – Станіславська область) була утворена 4 грудня 1939 року. Обласний центр – місто Івано-Франківськ. Область розташована на південному заході України і межує з Львівською, Тернопільською, Чернівецькою та Закарпатською областями. На крайньому півдні область межує з Румунією.

Адміністративно-територіальна характеристика

Площа області  13,9 тис. км2.

За адміністративно-територіальним поділом на початок 2016р. область налічувала 14 районів та 6 міст обласного значення. У складі районів та міст обласного значення знаходяться 9 міст районного значення, 24 селища міського типу, 459 сільських рад та 4 об’єднані територіальні громади. Всього в області налічується 804 населених пункти, з них – 765 сільські. Статус гірських надано 240 населеним пунктам.

Обласний центр - м. Івано-Франківськ,  районного поділу немає. 

Соціально-демографічна ситуація

Станом на 1 січня 2016 року чисельність наявного населення області становила 1382,4 тис. осіб, зокрема: міське населення – 604,5 тис. осіб,  сільське  –  777,9 тис. осіб. Із загальної чисельності населення – 653,7 тис. осіб чоловіки, 727,7 тис. осіб жінки.

На території Івано-Франківської міської ради проживає 251,5 тис. осіб, у т.ч. в м.Івано-Франківську –  230,9 тис. осіб.

Щільність  населення області  на  1 кв. км  –  99  осіб.

За 2015  рік  природне  скорочення  населення області становило  2,1 тис. осіб,  міграційний приріст –  1,9 тис. осіб.

Станом на 1 січня 2016 року віковий склад постійного населення складав:

Вікова група

Кількість, осіб

До 18 років

295542

19–24

112532

25–29

113783

30–34

112184

35–39

99910

40–44

96011

45–49

91837

50–54

96216

55–59

96645

60–64

73449

65–69

57546

70–74

41555

75–79

43213

80–84

29637

85–89

14964

90 і більше

4602

 

Національний склад населення: (за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року)

Національність

Осіб

 
 

Івано-Франківська область

1406129

 

з них

 

 

українці

1371242

 

росіяни

24925

 

поляки

1864

 

білоруси

1468

 

інші національності

3494

 

національність не вказана

3136

 

Кількість вперше зареєстрованих хворих на 100 тис. населення:

 на грип  - 10,18 осіб,

 СНІД  - 8, 19 осіб,

 туберкульоз - 63,9 осіб,

 наркоманію – 2,5 осіб.

 

Економічна ситуація

Промисловість

Індекс промислової продукції за січень-вересень 2018 року склав  113,1 відс. (по Україні 101,8 відс.), що є найвищим показником серед регіонів України.

Позитивну динаміку зростання випуску продукції забезпечено у  металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів (на 1,9 відс.), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (на 3,5 відс.), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності (на 4,1 відс.), добувній промисловості та розробленні кар’єрів (на 4,8 відс.), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 7,2 відс.), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 8,7 відс.), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 40,2 відс.), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (в 3,2 раза).

Промисловими підприємствами у січні – вересні  2018 року реалізовано продукції на суму 51,8 млрд. грн. або 2,9 відс. усієї реалізованої продукції промисловості України (10 місце серед регіонів України). Значну питому вагу в структурі обсягу реалізованої продукції займає постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (34,4 відс.), виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (25,0 відс.), виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (10,0 відс.), виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (9,1 відс.).

В промисловому секторі в січні – вересні 2018 року було зайнято 42,7 тис. осіб, що становить 22,3 відс. усіх працюючих в економіці області. Значний приріст кількості штатних працівників порівняно із відповідним періодом минулого року  відбувся у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 29,4 відс., виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 9,5 відс., металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устатковання – на 4,8 відсотка.

Середньомісячна заробітна плата працівників промисловості порівняно з відповідним періодом 2017 року зросла на 29,4 відс. і склала  9360,0 грн., що на 26,0 відс. вище середнього рівня по економіці області.

Енергоефективність 

Сьогодні в області функціонує 16 промислових сонячних електростанцій загальною потужністю 56,6 МВт. З них 8 почали працювати в 2018 році. За I півріччя 2018 року СЕС вироблено 23 млн. кВт*год. електроенергії, що практично дорівнює обсягу виробництва за 2017 рік (24 млн. кВт*год.).

Приватними домогосподарствами в області встановлено 276 сонячних електростанцій (6 місце серед областей) загальною потужністю понад 2 МВт.

На річках області працює 5 малих гідроелектростанцій потужністю 3,57 МВт. Ними за I півріччя 2018 року вироблено 3,4 млн. кВт*год. електроенергії (за 2017 рік – 9,75 млн. кВт*год., за 2016 рік - 5,99 млн. кВт*год.).

Спільно з банківськими установами (ПАТ «Державний ощадний банк України», АБ «Укргазбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк») реалізується ініціатива уряду зі стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів. У I півріччі 2018 року населенню та ОСББ в області видано 780 «теплих» кредитів на загальну суму близько 30 млн. грн. З обласного бюджету на 2018 рік для відшкодування частини відсоткової ставки за «теплими» кредитами виділено 1 млн. грн. Станом на 01.07. 2018 року з обласного бюджету профінансовано 251,3 тис. гривень. 

На заходи з енергозбереження у бюджетній сфері в рамках Цільової програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки з обласного бюджету виділено кошти в розмірі 1,6 млн. гривень. Станом на 01.07.2018 року профінансовано 235 тис. грн. за заходи з енергозбереження, а саме на заміну вікон та дверей.

 

Капітальне будівництво

У 2016 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1510,7 млн. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з 2015р. становив 104,4 %. На темп росту вплинуло зростання обсягів будівництва нежитлових будівель (на 29,2%). За цим показником область серед регіонів України посіла 13 місце.

У січні–вересні 2016 р. на території області збудовано 1280 нових житлових будівель, введено в експлуатацію 334,9 тис. кв. м загальної площі житла. Значну її частину (82,1 %) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 17,9 % - у будинках із двома та більше квартирами.

У загальному обсязі збудованого в області житла найбільшою є частка Івано-Франківської міської ради (23,7 %) та Тисменицького (12,8 %) району.

У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 2427,2 кв. м житла.

Серед регіонів України за обсягом прийнятого в експлуатацію житла Івано-Франківщина посіла 5 місце, в розрахунку на 10 тис. осіб – 4 місце.

У сільській місцевості прийнято в експлуатацію 193,9тис.м2 житла, або 57,9% від загального обсягу, у міських поселеннях –141тис.м2 (42,1%).

У 2016 році за програмою розвитку молодіжного житлового будівництва надано 19 пільгових кредитів для придбання 1222,8 кв. м житла за кошти місцевих бюджетів на загальну суму 7800,0 тис. грн. З них 11 кредитів отримали сім’ї учасників АТО. В той же час у 2014-2015 роках було надано лише 4 та 5 пільгових кредитів відповідно. Збільшення кількості наданих кредитів у 2016 році відбулося завдяки виділенню додаткових коштів з обласного бюджету та розробці окремого напрямку програми для забезпечення житлом учасників АТО.

За регіональною цільовою програмою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 роки у  2016 році введено в експлуатацію 17 житлових будинків загальною площею 3070,6 кв. м при плані 16 житлових будинків загальною площею 2000 кв. м, освоєно 2682 тис. грн., залучено 2682 тис. грн. коштів бюджетів всіх рівнів із передбачених 3044 тис. гривень.

Із об’єктів соціальної та комунальної сфери у січні–вересні 2016 року прийнято в експлуатацію навчальні приміщення гімназії на 40 місць у м. Бурштині, реконструкцію з розширенням терапевтичного відділення з влаштуванням кардіологічних палат ЦРЛ на 15 ліжок у м. Долині, амбулаторно-поліклінічні заклади на 48 відвідувань за зміну, реконструкцію будівлі технічної майстерні під спортивний зал на 846 м2 тренувальної площі у м. Тлумачі,  спортивно-оздоровчий центр з приміщеннями реабілітаційного призначення (І черга) на 105 місць у м. Івано-Франківську, фізкультурно-оздоровчий комплекс з плавальним басейном на 434 м2 дзеркала води у м. Калуші, спортивний майданчик на 924 м2 у с. Мала Кам’янка Коломийського району, котельню пульмонологічного корпусу санаторію «Смерічка» на 0,69 Гкал/год в смт. Ворохта Яремчанської міської ради, місцеві теплові мережі (31,27 Гкал/год), місцеві каналізаційні та водостічні мережі (2,56 км).

Прийнято в експлуатацію ряд об’єктів і потужностей, серед яких свердловина газова з розвідувального буріння, місцеві трубопроводи для транспортування газу (4,54 км), відділення з приготування паст у м. Калуші (3615 т), деревообробний цех в смт. Перегінське Рожнятівського району (385 м2), установка для виробництва вібропресованої бетонної продукції в с. Хриплині Івано-Франківської міської ради (24 м3), сонячна електростанція на 4 тис.кВт в с. Попельники Снятинського районута інші об’єкти.

 

Капітальні інвестиції в Івано-Франківській області за І півріччя 2018 року

У січні-червні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3504,1 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 7,2% більше обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року.

Серед регіонів України за обсягом освоєння капітальних інвестицій Івано-Франківщина посіла 15 місце. За індексом капітальних інвестицій – 17 місце.

У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 2546,7 грн, що відповідає 16 місцю серед регіонів України.

Основними джерелами фінансування капітальних інвестицій виступили власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 63,1% загального обсягу, та кошти населення на будівництво житла – 20,3%.

Вагомі частки капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та  інвентар – 36,9%, у житлові будівлі – 24,5%, нежитлові будівлі – 14,1%, транспортні засоби – 12,7%.

Із загального обсягу капітальних інвестицій у розвиток підприємств промисловості спрямовано 37,7% або 1321,9 млн грн, зокрема найбільше – підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (18,2% загальнообласного обсягу), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (8,4%). Вагомою була частка капітальних інвестицій освоєних підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (15,1%). 

Найбільше капітальних інвестицій здійснено в обласному центрі (1323,2 млн грн, або 37,8%). Значні обсяги освоєні у Тисменицькому (21,9% загального обсягу) і Калуському (7%) районах.

Торгівля

На споживчому ринку області у січні-червні 2018 року оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких  є роздрібна торгівля) становив 9,6 млрд. гривень. Індекс обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня-червня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 106,8% (в Україні – 106,2%). За цим показником область посіла 11 місце серед регіонів України.

За даними Держстату за 9 місяців 2018 року індекс споживчих цін в області, як і в цілому по Україні, склав 105,6 відсотка.

Нижчими від середньоукраїнських є індекси споживчих цін на алкогольні напої та тютюнові вироби (область – 112,3 відс., Україна – 112,9 відс.), одяг та взуття (область – 99,4 відс., Україна – 102,5 відс.), житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива (область – 102,3 відс., Україна – 102,9 відс.), відпочинок і культуру. - (область – 102,9 відс., Україна – 103,4 відс.) та  ресторани і готелі (область – 107,0 відс., Україна – 108,1 відс.).

Згідно з аналізом щомісячних даних Держстату щодо середніх роздрібних цін на основні споживчі товари, впродовж 9 місяців 2018 р., в області нижчими темпами, ніж в цілому в Україні, зросли ціни на хліб житній, житньо-пшеничний, макаронні вироби, борошно пшеничне, крупу манну, яловичину, свинину, птицю та цибулю.

Як і в цілому у державі, подешевшали крупи гречані, яйця, яблука та цукор. Крім цього, дещо знизились в області середні роздрібні ціни на рис, тоді як в середньому в Україні ціни на нього зросли.

На кінець ІІІ кварталу середні роздрібні ціни на 12 із 31 обстежуваних Держстатом соціально важливих продуктів харчування в області нижчі за середньоукраїнські.

Окрім того, з метою аналізу цінової ситуації на основні споживчі товари, виявлення проблемних питань, які виникають на регіональному споживчому ринку, відслідковується і аналізується цінова ситуація на основні продукти харчування у підприємствах торгівлі та на продовольчих ринках області.

Підприємництво

Відповідно до рейтингу «Regional Doing Business. 2018», розроб­ни­ка­ми якого стали Офіс ефективного регулювання та Спілка Українських Під­при­єм­ців, Івано-Франківська область посіла 2 місце серед областей України, під­­няв­шись на одну сходинку вверх у порівнянні з минулим роком. Оціню­ван­ня проводилось за адапто­ва­ною методологією Світового банку на основі опитування вітчизняних підприємців. Досліджувалися шість напрямів взаємо­дії підприємців із владою: створення підприємства; сплата місцевих податків; одержання дозволів на будівництво; оформлення земельної ділянки під об’єкт нерухомості; приєднання до електромережі; якість електронних сервісів.

Впродовж 2018 року одним із пріоритетних напрямів Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва залишався напрям «Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприєм­ництва».  Станом на 01.10.2018 року з обласного бюджету через Регіона­ль­ний фонд підтрим­ки підприємництва по Івано-Франківській області про­фінансовано 322,26 тис.грн., які спрямовано на реалізацію двох інвести­цій­них проектів підпри­ємців у сферах виробництва швейних виробів та переробки сільсько­господарської продукції.

З міських та районних бюджетів у 2018 році заплановано виділити 1537,0 тис. грн. Станом на 01.10.2018 року профінан­совано 797,8 тис. грн., які спрямовувалися на розвиток інфраструктури підтримки бізнесу. Крім того, за рахунок коштів кредитних спілок профінансовано 28 інвестиційних проектів на загальну суму 12 690,9 тис. грн.

Інфраструктура підтримки малого та середнього підприємництва в області станом на 01.10.2018 року нараховувала 261 інституцію, зокрема 18 бізнес-центрів, 3 бізнес-інкубатори, техноло­гіч­ний та індустріальний пар­ки, Регіональний фонд підтримки підприємництва та 5 його відокремлених підрозділів, 27 кредитних спілок та ін. Також в області здійс­ню­вали свою діяльність 64 громадських організації суб'єктів підприємництва.

З метою активізації бізнесу впродовж року суб’єктам підприємницької діяльності було передано в оренду 55,7 тис. м2 вільних приміщень кому­на­ль­ної власності. При цьому, для суб’єктів підприєм­ництва, які прова­дять виробничу діяльність, місцевими органами влади застосовувалися пони­жуючі коефіцієнти до орендної плати при наданні приміщень, зокре­ма у Коломийському та Рожнятівському районах такі коефіцієнти становили відповідно 0,8 та 0,7.

В області станом на 25.09.2018 року у кожному районі та місті обласного значення, а також у Печеніжинській, Верхнянській і Старобо­го­род­чанській об'єднаних територіальних громадах та в с. Поляниця Ярем­чансь­кої міської ради функціонувало 24 центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та 3 територіальні підрозділи ЦНАП м. Івано-Франківська.  За цей період ними надано 311,0 тисяч послуг. Через центр надання адміністра­тивних послуг м. Івано-Франківська запроваджено надання 47 адміністра­тивних послуг в електронній формі (за допомогою он-лайн сервісу Bank-ID або через Персональний кабінет).

У ЦНАПах м. Івано-Франківська і Калуша та ЦНАП Надвірнянської райдержадміністрації забезпечено надання адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Бурштинською міською радою проведено тендер та закуплено спеціалізоване обладнання для облаштування одного робочого місця з метою забезпечення надання вищезазначених послуг. На сьогодні ведуться технічні роботи щодо підключення даного обладнання. Адміністратори ЦНАП Калуської та Надвірнянської райдержадміністрацій отримали доступ до Державного земельного кадастру, що забезпечить пришвидшення термінів надання таких послуг.

За ініціативи обласної державної адміністрації на базі обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій систематично проводяться семінари-навчання на тему «Надання адміністративних послуг», один з яких відбувся 18 вересня 2018 року.

Протягом 9 місяців 2018 року у виконавчих комітетах міських рад відбулися громадські обговорення у формі громадських слухань та засідань «круглих столів», на яких було обговорено 33 проекти регуляторних актів.

Станом на 01.10.2018 року кількість діючих регуляторних актів становила: облдержадміністрації - 7, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення - 247 актів.

Впродовж 9 місяців 2018 року проведено: облдержадміністрацією одне періодичне відстеження, ви­конавчими комітетами міських рад міст обласного значення - 27 базових, 30 по­в­торних та 14 періодичних відстежень, райдержадміністраціями - 6 періо­ди­ч­них відстеження регуляторних актів.

Облдержадміністрацією скасовано регуляторний акт - розпоря­джен­ня облдержадміністрації від 13.12.2011 року № 835 «Про порядок організації перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжмісь­ких та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області».

Протягом січня - вересня 2018 року в області здійснювали діяльність 16 Центрів обслуговування платників, якими надано 127,8 тисяч адмініст­ративні послуг.

З метою забезпечення ефективної комунікації з бізнесом територіальними органами ДФС в Івано-Франківській області за 9 місяців 2018 року проведено 70 круглих столів, 190 зустрічей та 1 форум. Крім того, організовано 251 семінар та практикум для платників податків та проведено 110 заходів з майбутніми платниками податків.

Для розвитку й підтримки підприємницької ініціативи безробітних громадян службою зайнятості області протягом січня-вересня 2018 року проведено 218 заходів з орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність, в яких взяли участь 2,0 тис. осіб, надано 860 безоплатних  консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності, 63 особи отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, в результаті чого відкрили власну справу.

На замовлення суб’єктів малого та середнього підприємництва професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації  проходили   5,5 тис. осіб з числа безробітних, що на 8,9 відс. більше, ніж у січні-вересні 2017 року.

З метою створення сприятливих умов для розвитку та ведення бізнесу протягом ІІІ кварталу в рамках затверджених районних та міських програм проведено:

- урочисті заходи з нагоди святкування Дня підприємця. Кращих представників малого та середнього підприємництва нагороджено грамотами та цінними подарунками (вересень, райони та міста області);

- тематичні фестивалі «Свято винограду та вина» і «Свято хліба», участь у яких взяло більше 50 місцевих виробників та підприємців – хлібо­пе­карів регіону (серпень-вересень, м.Івано-Франківськ);

- ІV Міжнародний інвестиційно-економічний форум «Партнерство та перспектива», участь в якому взяло близько 300 учасників з України, Польщі, Литви, Румунії та інших країн  Підчас заходу  було презентовано динаміку, досягнення та перспективи розвитку міста Івано-Франківська, яке отримало сертифікат про найвищий рівень інвестиційної привабливості «Кредит-Рейтинг» (вересень, м. Івано-Франківськ); 

- серію бізнес-курсів на теми «Переговори у продажах. Продуктивний нетворкінг» та «Побудова системних продажів бізнесу» для керівників та власників бізнесу (вересень, ГО «Клуб ділових людей» м. Івано-Франківськ).

Область бере участь у реалізації проекту міжнародної технічної допомоги ПРОМІС «Партнерство для розвитку міст» (грудень 2015 р. - кінець 2020 р.), учасниками якого є міста Івано-Франківськ, Яремче, Долина та Коломия. Проект впроваджується за допомоги Федерації канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду Канади і спрямований, зокрема на створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу.

Також проводиться активна робота щодо залучення суб’єктів господарювання до участі у програмі ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)». Протягом січня-вересня 2018 року проведено зустрічі з делегацією Представництва Європейського Союзу в Україні на тему «Європейські програми для України та можливості співпраці з представництвом ЄС» та семінар «Як знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі».

Крім того, у липні Івано-Франківську область з офіційним візитом відвідала делегація Представництва Європейського Союзу в Україні. Під час візиту було проведено низку інформаційних заходів, зокрема презентацію відкритих конкурсів на гранти та проекти ЄС для представників неурядових організацій та громадян, зацікавлених у подачі заявок на гранти та проекти ЄС, а також семінар для представників місцевого бізнесу «Як знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі?».

 

Вантажні перевезення

У січні-липні 2018р. підприємствами залізничного  та автомобільного  транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 6,9 млн.т вантажів, що складає 91% обсягу вантажних перевезень січня–липня попереднього року. 

Залізничним транспортом у січні-липні 2018р. перевезено 4169,6 тис.т вантажів, що на 36,9% більше обсягів попереднього року.

Автомобільним транспортом області у січні-липні 2018р. перевезено 2,8 млн.т вантажів та виконано вантажооборот  в обсязі  606,2 млн.ткм, що  склало відповідно  60,3%  та  89,2% обсягів січня–липня  2017р. 

Пасажирські перевезення 

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 49,7 млн. пасажирів, що на 11,5% більше, ніж у січні–липні 2017р.

Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 777,4 млн.пас.км або на 11,1% більше обсягу січня-липня попереднього року.

Залізничним транспортом у січні-липні 2018р. перевезено 1502,6 тис. пасажирів, що на 8,2% менше обсягів попереднього року.

Автомобільним транспортом у січні-липні 2018р. перевезено  39176,2 тис. пасажирів, що на 11,7% більше січня-липня 2017р.

Тролейбусним транспортом у січні-липні 2018р. перевезено 9039,3 тис. пасажирів, що на 14,5% більше, ніж  за зазначений період 2017р.

10.01.2017 14:01